Nuoret vaikuttajina kestävän kehityksen puolesta

Ympäristöreportterit on yläkouluille ja toisen asteen opetukseen suunnattu ympäristö­kasvatus­ohjelma, joka rohkaisee nuoria ottamaan kantaa ja vaikuttamaan heitä koskettaviin kestävän kehityksen teemoihin.
Ohjelmassa oppilaat toteuttavat ympäristöreportterit-projektin, joka pohjautuu kansainvälisesti testattuun nelivaiheiseen menetelmään. Ympäristöreportterit-projekti antaa väylän mielipiteiden ilmaisuun ja tiedon levittämiseen eri medioiden kautta: kirjoittamalla, valokuvaamalla tai videon välityksellä. Toiminnan tavoitteena on lisätä tietoisuutta tärkeistä ympäristö­kysymyksistä ja niiden yhteyksistä muihin kestävän kehityksen teemoihin, ja vaikuttaa journalismin keinoin asioiden muuttamiseksi.
Ympäristöreportterit on osa kansainvälistä Young Reporters for the Environment -ohjelmaa, joka toimii 34 eri maassa ympäri maailman, tavoittaen yli 310 000 nuorta. Ohjelmaa tukevat kansainvälisesti mm. UNESCO, UNEP sekä UNWTO.

Ympäristö­reportterit opetuksessa

Kouluille Ympäristöreportterit tarjoaa menetelmän oppi­aineiden väliseen yhteis­työhön, ilmiö­pohjaisiin teema­opintoihin, laaja-alaisen osaamisen taitojen harjoitteluun sekä projekti­muotoiseen yhdessä tekemällä oppimiseen.
Menetelmä soveltuu myös toiminnalliseksi osaksi mm. biologian, maan­tieteen, äidin­kielen tai kuva­taiteen opetusta.

Oppiaineiden välistä, ilmiöpohjaista oppimista

Yhdistää eri oppiaineiden sisältöjä (mm. biologia, maantieto, äidinkieli, kuvataide) journalistiseksi projektiksi

Aktiivista kansalaisuutta, osallisuutta ja vaikuttamista

Rohkaisee nuoria ottamaan kantaa ja vaikuttamaan heitä koskettaviin ympäristökysymyksiin

Tekemällä oppimista ja työelämätaitoja

Opettaa mm. kriittistä ajattelua, TVT-osaamista, viestintää, ryhmätyötaitoja ja projektinhallintaa

Yhteyksiä yhteiskuntaan koulun ulkopuolella

Vie ulos luokasta tutkimaan ja haastattelemaan asiantuntijoita

Lue lisää