Nuoret vaikuttajina kestävän kehityksen puolesta

Ympäristöreportterit on 5.-6. luokille, yläkouluille ja toisen asteen opetukseen suunnattu ympäristö­kasvatus­menetelmä ja journalismikilpailu, joka rohkaisee nuoria ottamaan kantaa ja vaikuttamaan heitä koskettaviin ympäristö­kysymyksiin.
Menetelmä antaa väylän mielipiteiden ilmaisuun ja tiedon levittämiseen eri medioiden kautta: kirjoittamalla, valokuvaamalla tai videon välityksellä. Toiminnan tavoitteena on lisätä tietoisuutta tärkeistä ympäristö­kysymyksistä ja vaikuttaa journalismin keinoin asioiden muuttamiseksi.
Ympäristöreportterit on osa kansainvälistä Young Reporters for the Environment -ohjelmaa, joka toimii 28 eri maassa ympäri maailman, tavoittaen yli 77000 nuorta. Ohjelmaa tukevat kansainvälisesti mm. UNESCO, UNEP sekä EEA.

Ympäristö­reportterit opetuksessa

Kouluille Ympäristöreportterit tarjoaa menetelmän oppi­aineiden väliseen yhteis­työhön, ilmiö­pohjaisiin teema­opintoihin, laaja-alaisen osaamisen taitojen harjoitteluun sekä projekti­muotoiseen yhdessä tekemällä oppimiseen.
Menetelmä soveltuu myös toiminnalliseksi osaksi mm. biologian, maan­tieteen, äidin­kielen tai kuva­taiteen opetusta.

Oppiaineiden välistä, ilmiöpohjaista oppimista

Yhdistää eri oppiaineiden sisältöjä (mm. biologia, maantieto, äidinkieli, kuvataide) journalistiseksi projektiksi

Aktiivista kansalaisuutta, osallisuutta ja vaikuttamista

Rohkaisee nuoria ottamaan kantaa ja vaikuttamaan heitä koskettaviin ympäristökysymyksiin

Tekemällä oppimista ja työelämätaitoja

Opettaa mm. kriittistä ajattelua, TVT-osaamista, viestintää, ryhmätyötaitoja ja projektinhallintaa

Yhteyksiä yhteiskuntaan koulun ulkopuolella

Vie ulos luokasta tutkimaan ja haastattelemaan asiantuntijoita

Lue lisää

Osallistu kilpailuun!

Ympäristöreportterit-ohjelmaan kuuluu myös journalismikilpailu, johon koulut voivat lähettää projektiensa parhaita tuotoksia koko syyslukukauden 2016 ajan.
Voittajatyöt pääsevät mukaan kansainväliseen Young Reporters for the Environment -kilpailufinaaliin!
Osallistua voivat kaikki 11-21-vuotiaat kolmessa eri kategoriassa:

Artikkeli

Valokuva

Video

Katso kilpailuohjeet ja osallistu