Pisteytys ja arviointi

Ympäristöreportterit-kilpailulla on asiantuntijatuomaristo, joka arvioi kilpailuun lähetetyt työt tältä sivulta löytyvien arviointikriteereiden mukaan.

Tuomaristo pisteyttää työt jokaisen viiden arviointikriteerin osalta asteikolla 0-5 ja saavutettu yhteispistemäärä (max. 25 pistettä) ratkaisee kilpailun voiton.
Pisteytys muodostuu seuraavasti: 5= erinomainen, 4= erittäin hyvä, 3 = hyvä, 2 = melko hyvä, 1 = tyydyttävä, 0 = ei täytä kriteeriä.
Kaikkien kriteerien täyttäminen ei ole pakollista, mutta se parantaa mahdollisuuksia kilpailussa menestymiseen.

 

Jokainen kilpailusarja (artikkeli, valokuva ja video) arvioidaan erikseen ja kussakin sarjassa valitaan kaksi voittajatyötä, yksi kummassakin kilpailun ikäryhmässä (11-14v sekä 15-21v).

Tuomaristolla on kuitenkin oikeus jättää valitsematta jollekin sarjoista tai ikäryhmistä lainkaan voittajaa, jos kyseiseen sarjaan saapuu vain vähän heikkolaatuisia töitä. Samaten tuomaristo voi myöntää johonkin sarjoista erityisiä kunniamainintoja, jos saapuneiden töiden taso on poikkeuksellisen hyvä.

Arviointikriteerit

A) Artikkelisarja

1. Rakenne ja laatu

- Tuoko artikkeli esille vastaukset seuraaviin kysymyksiin: kuka, mitä, missä, miksi, milloin ja miten?
- Onko artikkelilla selkeä rakenne, josta löytyy alku-, keski- ja loppuosa?
- Onko artikkelin kieliasu laadukas ja viimeistelty?

2. Objektiivinen, monipuolinen ja luotettava raportointi

- Tuodaanko tekstissä esille monipuolisesti erilaisia näkökulmia sen aiheeseen ennen kun tarjotaan mahdollista ratkaisua?
- Hyödynnetäänkö artikkelissa oikeita ja luotettavia lähteitä?
- Onko lähteisiin viitattu tarkasti ja asianmukaisesti (erityisesti ns. numerolähteiden, kuten tilastojen kohdalla)?

3. Aiheen informatiivinen käsittely

- Käsitteleekö artikkeli aiheeseen liittyviä historiallisia, taloudellisia, sosiaalisia ja/tai poliittisia ulottuvuuksia ja niiden mahdollisia seurauksia?
- Tuodaanko artikkelissa esille aiheen yhteys johonkin suurempaan globaaliin ilmiöön?
- Ehdotetaanko artikkelissa ratkaisua siinä kuvattuun ongelmaan? Jos, niin onko ratkaisuehdotus realistinen ja hyvin perusteltu?
- Tukevatko mahdolliset alaotsikot, kuvitukset ja kuvatekstit työtä?

4. Omaperäisyys ja itsenäisyys

- Onko työ omaperäinen esimerkiksi aiheen tai toteutuksen suhteen?
- Onko valittu aihe ja näkökulma haastava, innovatiivinen tai erityisellä tavalla tunteisiin vetoava?
- Onko artikkeliin kerätty aineistoa myös koulun ulkopuolelta esim. kenttätutkimuksen tai haastattelujen avulla, pelkkien kirjallisten lähteiden käytön sijaan?

5. Julkaisu ja levitys

- Onko työ julkaistu vähintään kolmessa eri mediakanavassa tai tapahtumassa, sisältäen koulun sisäiset julkaisukanavat?
- Onko julkaisumediat valittu tarkoituksenmukaisesti kohderyhmän huomioiden?

B) Valokuvasarja

1. Rakenne ja laatu

- Onko kuva hyvin sommiteltu, visuaalisesti vaikuttava ja taiteellisesti laadukas?
- Onko kuva teknisesti laadukas (hyvä resoluutio ja terävyys)?

2. Objektiivinen ja luotettava raportointi

- Vastaako kuva todellista kuvaustilannetta?
- Onko kuvankäsittely tehty eettisesti, kuvan sisältöä ja asiayhteyttä muuttamatta?

3. Aiheen informatiivinen käsittely

- Käsitteleekö valokuva/kuvateksti aiheeseen liittyviä historiallisia, taloudellisia, sosiaalisia ja/tai poliittisia ulottuvuuksia ja niiden mahdollisia seurauksia?
- Tuodaanko valokuvassa/kuvatekstissä esille aiheen yhteys johonkin suurempaan globaaliin ilmiöön?
- Ehdotetaanko valokuvassa/kuvatekstissä ratkaisua siinä kuvattuun ongelmaan? Jos, niin onko ratkaisuehdotus realistinen ja hyvin perusteltu?
- Muodostavatko valokuva ja kuvateksti harkitun ja perustellun kokonaisuuden?

4. Omaperäisyys ja itsenäisyys

- Onko työ omaperäinen esimerkiksi aiheen tai toteutuksen suhteen?
- Onko valittu aihe ja näkökulma haastava, innovatiivinen tai erityisellä tavalla tunteisiin vetoava?

5. Julkaisu ja levitys

- Onko työ julkaistu vähintään kolmessa eri mediakanavassa tai tapahtumassa, sisältäen koulun sisäiset julkaisukanavat?
- Onko julkaisumediat valittu tarkoituksenmukaisesti kohderyhmän huomioiden?

C) Videosarja

1. Rakenne ja laatu

- Tuoko video esille vastaukset seuraaviin kysymyksiin: kuka, mitä, missä, miksi, milloin ja miten?
- Onko videolla selkeä rakenne, josta löytyy alku-, keski- ja loppuosa?
- Onko video visuaalisesti vaikuttava ja taiteellisesti laadukas?
- Onko video teknisesti laadukas (hyvä kuvan ja äänen laatu)?

2. Objektiivinen ja luotettava raportointi

- Tuodaanko videossa esille monipuolisesti erilaisia näkökulmia sen aiheeseen ennen kun tarjotaan mahdollista ratkaisua?
- Hyödynnetäänkö videossa oikeita ja luotettavia lähteitä?
- Onko lähteisiin viitattu tarkasti ja asianmukaisesti (erityisesti ns. numerolähteiden, kuten tilastojen kohdalla)?
- Onko videon editointi ja kuvankäsittely tehty eettisesti, kuvan sisältöä ja asiayhteyttä muuttamatta?

3. Aiheen informatiivinen käsittely

- Käsitelläänkö videossa aiheeseen liittyviä historiallisia, taloudellisia, sosiaalisia ja/tai poliittisia ulottuvuuksia ja niiden mahdollisia seurauksia?
- Tuodaanko videossa esille aiheen yhteys johonkin suurempaan globaaliin ilmiöön?
- Ehdotetaanko videossa ratkaisua siinä kuvattuun ongelmaan? Jos, niin onko ratkaisuehdotus realistinen ja hyvin perusteltu?

4. Omaperäisyys ja itsenäisyys

- Onko työ omaperäinen esimerkiksi aiheen tai toteutuksen suhteen?
- Onko valittu aihe ja näkökulma haastava, innovatiivinen tai erityisellä tavalla tunteisiin vetoava?
- Onko videoon kerätty aineistoa myös koulun ulkopuolelta esim. kenttätutkimuksen tai haastattelujen avulla, pelkkien kirjallisten lähteiden käytön sijaan?

5. Julkaisu ja levitys

- Onko työ julkaistu vähintään kolmessa eri mediakanavassa tai tapahtumassa, sisältäen koulun sisäiset julkaisukanavat?
- Onko julkaisumediat valittu tarkoituksenmukaisesti kohderyhmän huomioiden?