Ympäristöreportterit-menetelmä

Ympäristöreportterit-menetelmä rohkaisee nuoria ottamaan kantaa ja vaikuttamaan heitä koskettaviin ympäristökysymyksiin

Ympäristöreportterit on yläkouluille ja toisen asteen opetukseen suunnattu ympäristökasvatusmenetelmä, joka rohkaisee nuoria ottamaan kantaa ja vaikuttamaan heitä koskettaviin ympäristökysymyksiin. Menetelmä tarjoaa väylän mielipiteiden ilmaisuun ja tiedon levittämiseen eri medioiden kautta: kirjoittamalla, valokuvaamalla tai videon välityksellä. Toiminnan tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta tärkeistä ympäristökysymyksistä ja vaikuttaa journalismin keinoin asioiden muuttamiseksi.


Opettajalle Ympäristöreportterit tarjoaa oivan menetelmän oppiaineiden väliseen yhteistyöhön, ilmiöpohjaisiin teemaopintoihin, laaja-alaisen osaamisen taitojen harjoitteluun sekä projektimuotoiseen yhdessä tekemällä oppimiseen. Se yhdistää eri oppiaineiden sisältöjä mielenkiintoiseksi, oppilaslähtöiseksi projektiksi, jossa päästään harjoittelemaan tutkimuksen tekoa, mielipiteen ilmaisua sekä TVT-taitoja ajankohtaisten ja oppilaita kiinnostavien ympäristökysymysten ympärillä. Ympäristöreportterit-projekti vie teidät ulos luokasta tutkimaan, haastattelemaan asiantuntijoita sekä raportoimaan – ja lopuksi julkaisemaan tuotoksenne yleisölle.

Ympäristöreportterit-projektin työvaiheet pohjautuvat kansainvälisesti testattuun nelivaiheiseen menetelmään:

1. Ongelman tutkiminen

Tutki jotakin paikallista ympäristöongelmaa tai -aihetta:

  Etsi mielenkiintoinen ja lähiympäristösi kannalta merkityksellinen aihe.
  Hanki tietoa eri lähteistä ja perehdy aiheesi taustaan.
  Tee kenttätutkimusta: haastatteluja, kyselyitä ja havainnointia.
•  Yhdistä tutkimasi paikallinen ilmiö globaaliin mittakaavaan ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

2. Ratkaisun etsiminen

Ideoi, etsi ja ehdota ratkaisuja tutkimaasi paikalliseen ympäristöongelmaan tai -aiheeseen:

•  Kartoita mahdollisia ratkaisuja haastattelemalla asiantuntijoita ja muita ihmisiä.
  Arvioi valitsemaasi ratkaisua punniten argumentteja sekä puolesta että vastaan.
  Perustele ehdottamasi ratkaisun tehokkuus ja toteuttamiskelpoisuus.

 

3. Journalistinen raportointi

Raportoi valitsemastasi aiheesta sekä sen mahdollisesta ratkaisusta journalistisesti paikalliselle yleisölle:

  Valitse oikea media kohdeyleisösi tavoittamiseksi: Mikä on pääasiallinen kohdeyleisö, jonka haluat jutullasi tavoittaa? Minkä median kautta heidät tavoittaa parhaiten?
  Laadi taustatutkimuksesi pohjalta valitsemaasi mediaan soveltuva artikkeli, valokuva tai video.
  Lähesty aihetta informatiivisesti, mutta samalla positiivisesti ja ratkaisukeskeisesti saadaksesi muutosta aikaan!

4. Tietoisuuden levittäminen

Lisää tietoisuutta levittämällä työtäsi yleisölle:

  Levitä työtäsi paikalliselle yleisölle mediassa, esim. lehdessä, radiossa, televisiossa, blogissa, sosiaalisessa mediassa, valokuvanäyttelyssä, elokuvanäytöksessä tai paikallisissa tapahtumissa jne.