Osallistumisen ABC

Haluaisitko osallistua Ympäristöreportterit-ohjelmaan luokkasi, koulusi tai muun nuorten ryhmän kanssa?

Näitä konkreettisia askelia soveltamalla pääset hyvään alkuun oman Ympäristöreportterit-projektinne suunnittelussa!

1) Aiheeseen orientoituminen: YK:n Agenda 2030 -kestävän kehityksen tavoitteet tutuiksi

Ympäristöreportterit-menetelmä pohjautuu YK:n asettamiin kestävän kehityksen tavoitteisiin,  minkä vuoksi niihin kannattaa perehtyä ennen työskentelyn aloittamista oman Ympäristöreportterit-projektin parissa. Katso täältä vinkkejä teeman käsittelyyn opetuksessa.

Myös Vihreä lippu -ohjelmaan tuotetusta Yhteinen maapallo -materiaalista voi olla hyötyä arkielämämme globaalien yhteyksien hahmottamiseen opetuksessa ennen varsinaista Ympäristöreportterit-projektia.

2) Projektissa alkuun: aiheen valinta ja tutkimustyö

1. Lähtekää tutkimusretkelle lähiympäristöä havainnoimaan:
Etsikää tutkimusretkellä lähiympäristöstänne asioita, ilmiöitä tai ongelmia, joihin haluaisitte ottaa kantaa, ja dokumentoikaa tutkimusretkenne tulokset.
 

2. Selvittäkää tutkimienne ilmiöiden yhteyksiä maailmanlaajuisiin ympäristökysymyksiin:
Miten lähiympäristöstänne löytyneet, tärkeiksi kokemanne ilmiöt liittyvät maailmanlaajuisiin ympäristökysymyksiin tai -ongelmiin? Mihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteista ne liittyvät?
 

3. Valitkaa aihe Ympäristöreportterit-projektille ja hakekaa siitä tietoa:
Valitkaa jokin kenttätutkimusretkellä löytämänne, maailmanlaajuisiin ympäristökysymyksiin liittyvä ja tärkeäksi kokemanne paikallinen ilmiö. Hakekaa siitä tietoa ja perehtykää aiheeseen sekä paikallisella että globaalilla tasolla! Lukekaa kirjallisuutta ja laajentakaa kenttätutkimustanne aiheesta mm. haastatteluin.
 

4. Etsikää ratkaisuja tutkimaanne ongelmaan:
Kartoittakaa mahdollisia ratkaisuja tutkimaanne ongelmaan haastattelemalla asiantuntijoita ja muita ihmisiä. Arvioikaa ratkaisuja punniten argumentteja sekä puolesta että vastaan. Jos mahdollista, kokeilkaa itse parhaaksi näkemänne ratkaisumahdollisuuden toteutusta!

 

3) Journalistinen raportointi: artikkeli, valokuva tai video

Raportoikaa tutkimastanne aiheesta sekä sen mahdollisesta ratkaisusta paikalliselle yleisölle journalistisesti joko artikkelin, valokuvan tai videon keinoin. Käytännön toteutuksen voi tehdä itsenäisenä ryhmätyönä. Ympäristöreportterit-opasvideot johdattavat oppilaat vaihe vaiheelta artikkelin kirjoittamisen, valokuvauksen ja videon teon saloihin ja soveltuvat hyvin myös itseopiskeluun kotona.

Töiden laadun varmistamiseksi kannattaa tekstin hiominen sekä valokuvan sommittelun tai videokuvauksen perusteiden harjoittelu kuitenkin mahdollisuuksien mukaan tehdä asiantuntevan mediakasvattajan, kuten äidinkielen tai kuvataiteen opettajan johdolla.

 

4) Tuotosten levitys yleisölle: vaikuttamista median keinoin

Valmiit artikkelit, valokuvat ja/tai videot eivät saa toki jäädä pölyttymään työpöydälle, vaan niiden välityksellä on tarkoitus vaikuttaa. Julkaiskaa siis työnne yleisölle!

Koulun lehti, ilmoitustaulu tai tapahtumat ovat helppoja julkaisukanavia, mutta levittäkää töitänne rohkeasti myös koulun ulkopuolelle! Ainakin paikallislehdet, -radiot, -televisio ja -tapahtumat ovat otollisia kanavia journalististen töidenne levitykseen. Ehkä voisitte tehdä valokuvistanne näyttelyn kirjastoon tai kunnantalolle? Eikä Internetiä ja sosiaalista mediaakaan kannata unohtaa: niiden välityksellä saatte työnne ja sanomanne helposti leviämään paikallista yleisöäkin laajemmalle!