OPS -yhteydet

Ympäristöreportterit-projekti toimii loistavana työkaluna uusien opetussuunnitelmien tavoitteiden toteuttamiseen.

Käytännön opetuksessa se toimii hauskana, konkreettisena ja aktivoivana osana mm. äidinkielen, kuvataiteen, biologian, maantiedon tai ympäristöopin tunteja, sekä toimii menetelmänä näitä oppiaineita eheyttäviin ilmiöpohjaisiin teemaopintoihin.

PERUSOPETUKSESSA

Ympäristöreportterit-projekti edistää kuutta seitsemästä laaja-alaisen osaamisen tavoitteesta:

  Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
  Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
  Monilukutaito (L4)
  Tieto-­ ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
  Työelämätaidot (L6)
  Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

ops2016
Kuva: Opetushallitus. Klikkaa suurentaaksesi.
LUKIOSSA

Ympäristöreportterit linkittyy seuraaviin yhteisiin aihekokonaisuuksiin:

  Aktiivinen kansalaisuus

  Yrittäjyys ja työelämä

  Kestävä elämäntapa ja globaali vastuu

  Monilukutaito ja mediat