materiaalitmenetelmaopetus

Ympäristöreportterit-opetusvinkit osa 2/4: teema tutuksi!

Posted
Juttusarjamme toinen osa sisältää kaksi harjoitetta, joilla virittäytyä kilpailun Yhteinen maapallo –teemaan eli kestävän kehityksen maailmanlaajuisiin kysymyksiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden pohjalta.

Harjoitus 1. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja niiden väliset kytkökset

Tutustukaa YK:n maailmanlaajuisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin (17kpl) ja pohtikaa, miten eri tavoitteet näkyvät oman arkipäivän aikana? Onko jokin tavoitteista tärkeämpi kuin toinen?

Tehkää yhteinen mind-map taululle aloittaen jostakin tärkeäksi kokemastanne tavoitteesta X. Mahdollistaako tai edellyttääkö jokin toinen tavoite tämän valitun tavoitteen X saavuttamista? Perustelkaa vastaukset (esim. tavoitetta X ei voi saavuttaa ilman tavoitetta Y, koska….). Liittäkää tällä tapaa uusia tavoitteita toisiinsa mind-mappiin niin paljon kuin keksitte. Pian huomaatte, kuinka tavoitteet kulkevat käsi kädessä: toista on vaikea saavuttaa ilman toista!

Harjoitus 2. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet lentoon!

  • Tehkää yhdessä 17 paperilennokkia tai jaa oppilaille etukäteen taitellut lennokit. Jaa lennokit oppilaille tai oppilaspareille. Anna sitten jokaiselle lennokin omistajalle yksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteista (yht. 17 kpl). Tavoite kirjoitetaan lennokkiin ja sen viereen kirjataan myös yksi konkreettinen keino, jolla tätä tavoitetta voidaan edistää.
  • Kun oppilaat ovat valmiita, lähettäkää lennokit lentoon! Sen jälkeen poimitaan maasta uusi lennokki ja luetaan, mitä siihen on kirjoitettu. Oppilaiden tehtävänä on nyt keksiä toinenkin keino tämän tavoitteen edistämiseen ja kirjoittaa se ylös lennokkiin edellisen viereen.
  • Kannusta oppilaita keksimään rohkeasti luovia ja hieman epätavallisiakin keinoja. Jatkakaa lennokkien lennätystä ja uusien keinojen keksimistä jonkin aikaa. Tehkää lopuksi kierros, jossa kaikki tavoitteet ja niiden edistämiseen ideoidut keinot luetaan ääneen lennokki kerrallaan.

Harjoite on lainattu Yhteinen maapallo -oppaasta (alkuperäinen lähde World’s largest lesson)

Lisää vinkkejä:

Lataa Yhteinen maapallo -opas (pdf) globaalien ympäristökysymysten käsittelyyn ja niihin vaikuttamiseen peruskoulussa ja toisella asteella (etenkin osio 3: Yhdessä vaikuttaminen).

World’s largest lesson -sivustolla kuka tahansa opettaja ympäri maailmaa voi jakaa tuntisuunnitelmiaan YK:n kansainvälisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyen.

YK-liiton sivustolta luet uusista kestävän kehityksen tavoitteista

 

Ensi kerralla juttusarjamme jatkuu oman reportterityön suunnittelemisen merkeissä!