menetelmaopetus

Ympäristöreportterit-opetusvinkit osa 3/4: aiheen valinta ja tiedon hankinta

Seuraavaksi juttusarjassamme siirrytään tositoimiin eli syvennytään oman Ympäristöreportterit-kilpailutyön työstämiseen!

Kilpailutyön tarkemman aiheen metsästyksen voi aloittaa esim. a) muistelemalla kilpailun teemaa eli maailmanlaajuisia kestävän kehityksen kysymyksiä (ks. edeltävä juttusarjan osa 2/4). Herättikö jokin YK:n kestävän kehityksen tavoitteista erityisen paljon tunteita? Näkyykö vastaavanlaista haastetta omassa lähiympäristössä, johon tulisi tarttua? TAI b) etsimällä läheltänne paikallista ilmiötä tai ongelmaa, johon haluaisitte ottaa kantaa ja saada muutosta aikaiseksi samalla kuitenkin pitäen mielessä aiheen maailmanlaajuinen ulottuvuus.

Kun aihe alkaa hahmottua ja tulee rajatummaksi, on aika lähteä havainnoimaan ja tutkimaan sitä tarkemmin. Oppilaat on hyvä ohjata etsimään tietoa eri lähteistä: niin kirjallisuudesta kuin kentältä! Lisäksi aihetta tulee perehtyä niin paikalliselta kuin globaalilta tasolta. Nouseeko aiheesta esille jokin konkreettinen ja paikallinen näkökulma, joka tekisi tulevasta reportterityön aiheesta herkullisen? Muistakaa dokumentoikaa tutkimusretkenne tulokset, sillä niitä voi hyödyntää lopullisessa työssä! Oman kilpailutyön piirteitä voi myös kirjata omaan reportterisuunnitelmaan, josta selviää mm.:

  • Tarkempi aihe: minkälaisen paikallisen ilmiön/ongelman kautta aihetta lähestytään? Miksi aihe on tärkeä ja miten se kytkeytyy maailmanlaajuiseen ongelmaan?
  • Onko kyseessä artikkeli, valokuva vai video? Mikä kolmesta mediavaihtoehdosta olisi sopivin viestimään aiheesta (ellei opettaja ole jo valinnut)?
  • Alustavia pohdintoja mahdollisista ratkaisuista paikalliseen ongelmaan. Arvioikaa ratkaisuja punniten argumentteja sekä puolesta että vastaan. Jos mahdollista, kokeilkaa itse parhaaksi näkemänne ratkaisumahdollisuuden toteutusta!
  • Minkälaiset tietolähteet sopivat ilmiön tutkimiseen sekä valittuun mediaan (kenttähavainnot, haastattelut, kyselyt, mittaukset, kirjallisuus jne.)? Esimerkiksi artikkelia ja videota varten ratkaisujen toteutuskelpoisuutta voi pohtia haastattelemalla paikallisia asiantuntijoita ja muita ihmisiä.

Pohtikaa myös minkälainen on hyvä journalistinen artikkeli, valokuva tai video. Hyödyntäkää esim. Ympäristöreportterit -kilpailutöiden arviointikriteereitä, jotka käsittelevät mm. työn rakennetta, objektiivisuutta, informatiivisuutta, omaperäisyydestä sekä julkaisemista. Voitte myös katsoa edellisvuosien esimerkkitöitä tai etsiä lisää töitä kansainvälisen kilpailun nettigalleriasta. Katsokaa viimeistään tässä vaiheessa opasvideo artikkelin kirjoittamisen, valokuvauksen tai videon teon saloihin valitun mediakategorian mukaisesti. Töiden laadun varmistamiseksi kannattaa tekstin hiominen sekä valokuvan sommittelun tai videokuvauksen perusteiden harjoittelu kuitenkin mahdollisuuksien mukaan tehdä asiantuntevan mediakasvattajan, kuten äidinkielen tai kuvataiteen opettajan johdolla!

 

Juttusarjan viimeisessä osassa aiheena on kilpailutyön julkaiseminen eri medioihin.